• תחנת מידע
  • 20/08/2017 04:54

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה למנהל - מדופלמים

נא להקיש מספר ת"ז
מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת
פרט אימות - מספר טלפון
יש לרשום כולל מקף

  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה למנהל - מדופלמים.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.